परिचय नियमावली

क्रम संख्या शीर्षक डाउनलोड/विवरण
1 शैक्षणिक नियम परिचायिका 2024-25 डाउनलोड (17.38 एमबी)पीडीएफ
2 शैक्षणिक नियम परिचायिका 2023-24 डाउनलोड (10.38 एमबी)पीडीएफ