सम्पर्कः

महामहोपाध्याय पद्मश्री डा. मण्डनमिश्रपुस्तकालयः

(केन्द्रीयपुस्तकालयः)

श्रीः राजेशकुमारपाण्डेयः सहायकपुस्तकाध्यक्षः
पत्रसङ्केतः बी-4 कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली
दूरभाषसङ्ख्या 011-46060531 – 535
ई-पत्रसङ्केतः lbs[dot]library[at]slbsrsv[dot]ac[dot]in, rajeshpandey[at]slbsrsv[dot]ac[dot]in