सङ्कायप्रमुखः

Administration Staff
क्रमांक: चित्रम् नाम संकाय: पद
1 शीतलाप्रसादशुक्लः प्रो. शीतलाप्रसादशुक्लः साहित्य-संस्कृतिसङ्कायः आचार्यः
2 केदारप्रसादपरोहा प्रो. केदारप्रसादपरोहा दर्शनसङ्कायः आचार्यः
3 सविता प्रो. सविता आधुनिकविद्यासङ्कायः आचार्यः
4 नीलम ठगेला प्रो. नीलम ठगेला छात्र कल्याण संकाय आचार्यः
5 जयकान्तसिंहशर्मा प्रो. जयकान्तसिंहशर्मा वेदवेङ्गसङ्कायः आचार्यः
6 सदनसिंहः प्रो. सदनसिंहः शिक्षासङ्कायः आचार्यः
7 पीयूषकान्तदीक्षितः प्रो. पीयूषकान्तदीक्षितः शैक्षणिक आचार्यः