शैक्षणिककर्मचारी

Search as
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
शैक्षणिककर्मचारी
क्रमांक: चित्रम् नाम विभाग पद
1 ए. एस. अरावमुदन् प्रो. ए. एस. अरावमुदन् मीमांसाविभागः आचार्यः
2 अभिषेकतिवारी डॉ अभिषेकतिवारी मानविकीविभागः सहायकाचार्यः
3 आदेशकुमार प्रो. आदेशकुमार आधुनिकज्ञानविभागः आचार्यः
4 आदित्यपञ्चोली डॉ आदित्यपञ्चोली आधुनिकज्ञानविभागः सहायकाचार्यः
5 अजयकुमारः डॉ अजयकुमारः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
6 अमिता पाण्डेयः भारद्वाजः प्रो. अमिता पाण्डेयः भारद्वाजः शिक्षाविभागः आचार्यः
7 अनेकान्तकुमारजैनः प्रो. अनेकान्तकुमारजैनः जैनदर्शनविभागः आचार्यः
8 अनीता डॉ अनीता शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
9 अनमोल शर्मा डॉ अनमोल शर्मा साहित्यविभागः सहायकाचार्यः
10 आरती शर्मा डॉ आरती शर्मा शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
11 अरविन्दकुमारः डॉ अरविन्दकुमारः साहित्यविभागः आचार्यः
12 अशोकथपलियालः डॉ अशोकथपलियालः वास्तुशास्त्रविभागः आचार्यः
13 बेजावाडा कामक्षम्मा डॉ बेजावाडा कामक्षम्मा साहित्यविभागः सहायकाचार्यः
14 भागीरथिनन्दः प्रो. भागीरथिनन्दः साहित्यविभागः आचार्यः
15 बिहारीलालशर्मा प्रो. बिहारीलालशर्मा ज्योतिषविभागः आचार्यः
16 बिष्णुपदमहापात्रः प्रो. बिष्णुपदमहापात्रः न्यायविभागः आचार्यः
17 बृन्दावनदाशः प्रो. बृन्दावनदाशः पौरोहित्यविभागः आचार्यः
18 दयालसिंहः डॉ दयालसिंहः व्याकरणविभागः आचार्यः
19 दीपक वशिष्ठ डॉ दीपक वशिष्ठ वास्तुशास्त्रविभागः सहायकाचार्यः
20 देशबन्धुः डॉ देशबन्धुः वास्तुशास्त्रविभागः सहायकाचार्यः
21 देवेन्द्रप्रसादमिश्र डॉ देवेन्द्रप्रसादमिश्र वेदविभागः आचार्यः
22 देवीप्रसादत्रिपाठी प्रो. देवीप्रसादत्रिपाठी वास्तुशास्त्रविभागः आचार्यः
23 धर्मपाल प्रजापत डॉ धर्मपाल प्रजापत व्याकरणविभागः सहायकाचार्यः
24 धर्मानन्द राउत प्रो. धर्मानन्द राउत साहित्यविभागः आचार्यः
25 दिनेश कुमार यादव डॉ दिनेश कुमार यादव शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
26 दिवाकरदत्तशर्मा प्रो. दिवाकरदत्तशर्मा ज्योतिषविभागः आचार्यः
27 इक्कुर्ति वेंकटेश्वरलु डॉ इक्कुर्ति वेंकटेश्वरलु शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
28 गोपालप्रसादशर्मा प्रो. गोपालप्रसादशर्मा वेदविभागः आचार्यः
29 हनुमानमिश्र डॉ हनुमानमिश्र वेदविभागः आचार्यः
30 हिमांशु शेखर त्रिपाठी डॉ हिमांशु शेखर त्रिपाठी धर्मशास्त्रविभागः सहाचार्यः
31 जगदेवकुमारशर्मा प्रो. जगदेवकुमारशर्मा मानविकीविभागः आचार्यः
32 जयकान्तसिंहशर्मा प्रो. जयकान्तसिंहशर्मा व्याकरणविभागः आचार्यः
33 जवाहरलालः प्रो. जवाहरलालः सर्वदर्शनविभागः आचार्यः
34 जीतेन्द्र कुमार डॉ जीतेन्द्र कुमार शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
35 के. अनन्तः प्रो. के. अनन्तः अद्वैतविभागः आचार्यः
36 के. भारतभूषणः प्रो. के. भारतभूषणः शिक्षाविभागः आचार्यः
37 कैलाश चन्द मीणा डॉ कैलाश चन्द मीणा शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
38 कल्पना जैनः प्रो. कल्पना जैनः प्राकृतविभागः आचार्यः
39 कुलदीपकुमारः प्रो. कुलदीपकुमारः जैनदर्शनविभागः आचार्यः
40 एम्. जयकृष्णः प्रो. एम्. जयकृष्णः शिक्षाविभागः आचार्यः
41 महानन्दझाः प्रो. महानन्दझाः न्यायविभागः आचार्यः
42 ममता डॉ ममता शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
43 मनोज कुमार मीना डॉ मनोज कुमार मीना शिक्षाविभागः सहाचार्यः
44 मारकंडेयनाथतिवारी प्रो. मारकंडेयनाथतिवारी सांख्ययोगविभागः आचार्यः
45 मीनाक्षी मिश्रा डॉ मीनाक्षी मिश्रा धर्मशास्त्रविभागः सहाचार्यः
46 मीनाक्षी मिश्रा प्रो. मीनाक्षी मिश्रा शिक्षाविभागः आचार्यः
47 मीनू कश्यप प्रो. मीनू कश्यप मानविकीविभागः आचार्यः
48 मीनू कश्यप प्रो. मीनू कश्यप मानविकीविभागः आचार्यः
49 नरेशकुमारः बैरवा डॉ नरेशकुमारः बैरवा व्याकरणविभागः सहायकाचार्यः
50 नवदीप जोशी डॉ नवदीप जोशी योगविभागः सहायकाचार्यः
51 नीलम ठागेला प्रो. नीलम ठागेला ज्योतिषविभागः आचार्यः
52 परमानन्दभारद्वाजः प्रो. परमानन्दभारद्वाजः ज्योतिषविभागः आचार्यः
53 परमेशकुमारशर्मा डॉ परमेशकुमारशर्मा शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
54 फणीन्द्रकुमारचौधरी डॉ फणीन्द्रकुमारचौधरी ज्योतिषविभागः आचार्यः
55 पिंकी मलिकः डॉ पिंकी मलिकः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
56 पीयूषकान्तदीक्षितः प्रो. पीयूषकान्तदीक्षितः न्यायविभागः आचार्यः
57 प्रभाकरप्रसादः प्रो. प्रभाकरप्रसादः सर्वदर्शनविभागः आचार्यः
58 प्रदीप कुमार झा डॉ प्रदीप कुमार झा शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
59 प्रवेशव्यासः डॉ प्रवेशव्यासः वास्तुशास्त्रविभागः सहायकाचार्यः
60 प्रेमकुमारशर्मा प्रो. प्रेमकुमारशर्मा ज्योतिषविभागः आचार्यः
61 प्रेमसिंहसिकरवारः डॉ प्रेमसिंहसिकरवारः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
62 रचना वर्मा मोहनः प्रो. रचना वर्मा मोहनः शिक्षाविभागः आचार्यः
63 राजेश कुमार गुर्जर डॉ राजेश कुमार गुर्जर मीमांसाविभागः सहायकाचार्यः
64 रामचन्द्रशर्मा डॉ रामचन्द्रशर्मा न्यायविभागः सहाचार्यः
65 रामराज उपाध्यायः प्रो. रामराज उपाध्यायः पौरोहित्यविभागः आचार्यः
66 रामसलाही द्विवेदी प्रो. रामसलाही द्विवेदी व्याकरणविभागः आचार्यः
67 रामानुज उपाध्यायः प्रो. रामानुज उपाध्यायः वेदविभागः आचार्यः
68 रमेश कुमार डॉ रमेश कुमार योगविभागः सहायकाचार्यः
69 रमेशकुमारपाण्डेयः प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः शोधविभागः आचार्यः
70 रमेशप्रसादपाठकः प्रो. रमेशप्रसादपाठकः शिक्षाविभागः आचार्यः
71 रश्मि चतुर्वेदी डॉ रश्मि चतुर्वेदी ज्योतिषविभागः आचार्यः
72 एस. सुदर्शनः डॉ एस. सुदर्शनः विशिष्टाद्वैतविभागः सहाचार्यः
73 सदनसिंहः प्रो. सदनसिंहः शिक्षाविभागः आचार्यः
74 संगीता खन्ना प्रो. संगीता खन्ना सर्वदर्शनविभागः आचार्यः
75 सौरभ दुबे डॉ सौरभ दुबे साहित्यविभागः सहायकाचार्यः
76 सविता रायः डॉ सविता रायः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
77 शीतलाप्रसादशुक्लः प्रो. शीतलाप्रसादशुक्लः पुराणेतिहासविभागः आचार्यः
78 शिवदत्त आर्यः डॉ शिवदत्त आर्यः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
79 शिवशङ्करमिश्रः प्रो. शिवशङ्करमिश्रः शोधविभागः आचार्यः
80 सुधांशुभूषणपंडा प्रो. सुधांशुभूषणपंडा धर्मशास्त्रविभागः आचार्यः
81 सुदीपकुमारजैनः प्रो. सुदीपकुमारजैनः प्राकृतविभागः आचार्यः
82 सुजाता त्रिपाठी प्रो. सुजाता त्रिपाठी व्याकरणविभागः आचार्यः
83 सुखदेवभोई प्रो. सुखदेवभोई साहित्यविभागः आचार्यः
84 सुमनकुमारझाः प्रो. सुमनकुमारझाः साहित्यविभागः आचार्यः
85 सुमिता त्रिपाठी डॉ सुमिता त्रिपाठी आधुनिकज्ञानविभागः सहायकाचार्यः
86 सुन्दरनारायणझाः डॉ सुन्दरनारायणझाः वेदविभागः आचार्यः
87 सुनील कुमार शर्मा डॉ सुनील कुमार शर्मा शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
88 सुरेन्द्र महतो डॉ सुरेन्द्र महतो शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
89 सुशीलकुमारः डॉ सुशीलकुमारः ज्योतिषविभागः आचार्यः
90 तमन्ना कौशलः डॉ तमन्ना कौशलः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
91 वन्दना शुक्ला श्रीमती वन्दना शुक्ला मानविकीविभागः सहायकाचार्यः
92 वीरसागरजैनः प्रो. वीरसागरजैनः जैनदर्शनविभागः आचार्यः
93 विचारीलालमीना डॉ विचारीलालमीना शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
94 विजय गुप्ता डॉ विजय गुप्ता सर्वदर्शनविभागः सहायकाचार्यः
95 विजय सिंह गुसाईं डॉ विजय सिंह गुसाईं योगविभागः सहायकाचार्यः
96 विमलेशशर्मा प्रो. विमलेशशर्मा शिक्षाविभागः आचार्यः
97 विनोदकुमारशर्मा प्रो. विनोदकुमारशर्मा ज्योतिषविभागः आचार्यः
98 यशवीरसिंहः प्रो. यशवीरसिंहः छात्र कल्याण आचार्यः
99 यशवीरसिंहः प्रो. यशवीरसिंहः धर्मशास्त्रविभागः आचार्यः
100 योगेन्द्र कुमार शर्मा डॉ योगेन्द्र कुमार शर्मा वास्तुशास्त्रविभागः सहायकाचार्यः